Sandemose-Hagerup seminar 1997

Artiklen er første gang publiseret i Risørmagasinet 1997/98.

Heri gives en oversigt over seminarets indhold. Nogle af foredragene vil kunne genfindes her på www.sandemose.dk. Sandemosearkivet i Nykøbing har samlet materiale fra de Sandemoseseminarer, der har været afholdt gennem årene.

 

Forfatterseminaret i Risør 2.-8. august 1997

Af Thorleif Skjævesland

I Risørmagasinet 1996/97 hadde vi den første annonsen i magasinets historie da vi inviterte til seminar om dikterne Aksel Sandemose og Inger Hagerup. Samtidig ble det sendt innbydelse i posten til litteraturinteresserte der magasinet vårt ennå ikke har nådd fram. Innbydere var de tre prisbelønte forfatterne Øystein Lønn, Arild Stubhaug og Knud Sørensen (fra Nykøbing Mors) samt redaktøren av Risørmagasinet.

Over 30 personer hadde benket seg i aulaen til Risør videregående skole da Arild Stubhaug ønsket velkommen. Han fortalte at dette er det tredje seminar med Sandemose som frontfigur som er arrangert her i landet. Det første var i Kvinesdal i 1986 der vi koblet Sigbjørn Hølmebakk, opprinnelig fra Feda, sammen med Sandemose. Det neste var på Risør yrkesskole i 1989 da vi snakket om Sandemose og Torolv Solheim i et ukelangt seminar - og med Torolv Solheim som ivrig deltaker.

Vi har hatt et hyggelig samarbeid med Morsø Biblioteksforening om seminarene.

 

Årets diktere er velkjente i Risør, det går fram av presentasjonene som følger, og det var interessant - særlig for de danske deltakerne å lære Inger Hagerup nærmere å kjenne gjennom Birgit Gjernes sitt engasjerte foredrag.

Møteledere var Knud Sørensen og Thorleif Skjævesland. Den første foredragsholder som Arild Stubhaug kunne gi ordet til var ordfører Lars Lauvhjell som ga en saklig og grei orientering om kommunen vår i nøkterne ord, ikke svulstige ordelag som ofte er vanlig. Han fortalte også om sine minner om Sandemose og Hagerup da han så dem inne på Søndeled i hans guttedager. (Vi skulle gjerne ha gjengitt Lauvhjells foredrag i magasinet, kanskje får vi det til neste år?)

Knud Sørensen, denne allsidige danske forfatteren, som sto i ledelsen av det første Sandemose-seminar i 1972 og har ledet flere seinere, fortalte om Sandemose i Nykøbing Mors og om byen Nykøbing M. som i 1999 vil feire 700 år samme år som det er 100 år siden Sandemose ble født.

 

Knud Sørensen er først og fremst kjent som en meget betydelig lyriker, halvparten av de over 30 bøkene han har utgitt er lyrikk, men han er også forfatter av noveller, essays, bok om Kunst på Mors og vektige biografier om den folkekjære forfatter og husmannsagitator Johan Skjoldborg og om dikteren og presten St. St. Blicher. Nå i høst har han utgitt sin første roman - "En tid" - som har fått meget god mottakelse med omtale i de fleste danske aviser på dagen da den kom ut og omtalt i radio og dansk TV.

Redaktøren av Risørmagasinet fulgte opp med å fortelle om Sandemose og Hagerup og deres tilknytning til kommunen vår. (Både Sørensens og Skjæveslands foredrag trykkes her).

Foredragene ellers var mange og gode. Birgit Gjernes ga en grundig og god innføring i Inger Hagerups liv og diktning. Erik Hesselager tok for seg "Tjærehandleren", ut fra et kristent synspunkt,. Et meget interessant foredrag.

Den norske Sandemose-biografen Espen Haavardsholm tok oss med til Newfoundland, et land og ei tid som var med på å forme dikteren Sandemose.

Den danske Sandemose-kjenner og biograf Steen Andersen fortalte om andre av Sandemoses reiser og om hvordan stoffet er brukt og delvis forandret i forskjellige publikasjoner.

Bent Dupont fra Mors kunne ikke være tilstede pga. sitt arbeid. Han er knyttet til dansk arbeidsformidling, og arbeider mye med å lære litauere og polakker hvordan de skal innføre arbeidsformidling. Han overførte sitt foredrag om Sandemoses opphold i Kanada via video.

Det var flere foredrag. Kari A. Øverby fortalte om Sandemoses siste mesterverk "Varulven", og Georg Johannesen kåserte om løst og fast.

Risørjenta Gry Knutsen var også med og foredro flere åv Inger Hagerups dikt på en vakker, dypfølt og sjarmerende måte.

 

Høsten 1996 var Knud Sørensen på besøk her i distriktet og da ble han meget begeistret for Holmen gård. "Dit skal vi til seminaret", sa han og han han fikk ønsket oppfylt. I den gamle Bjorvassstova kåserte Arild Stubhaug om Niels Henrik Abel. Stubhaug kan Abel og han kan formidle kjennskap og kunnskap om den store matematikeren på en enkel og lettfattelig måte.

Seminardeltakerne fikk ogsta stifte bekjentskap med den risørske skjærgård, Mads Henrik Sandnes loste oss gjennom sund og viker i en 3 timers tur.

Dette var det 12. seminar om dikteren fra Nykøbing Mors og Kjørkelvik. 8 har vært holdt på eller nær Mors, 3 her på Sørlandet og i 1995 på Øland der Sandemose arbeidde med "Det svundne er en drøm" som utkom i Sverige i 1944 med tittel "Det gångna er en dröm".

Hvem deltar på slike seminarer? Vi kan svare: vanlig litteraturinteresserte mennesker - unge og gamle. De aller, aller fleste foredragene er utformet med tanke på folk flest, alle kan ha glede av å høre dem. På årets seminar observerte vi 3-4 studenter, et par bibliotekarer, en sosionom, en tømrer, noen forfattere - foruten Øystein Lønn, Arild Stubhaug og Knud Sørensen - var Rolf Egil Moe fra Oslo og de danske Knud Erik Pedersen og Kaj Tølbøll Lauritsen blant deltakerne, der var lærere både fra Norge og Danmark, likeså journalister.

Halvparten av deltakerne kom fra Danmark, de norske kom fra forskjellige deler av landet vårt, fra Steinkjer i nord til en enslig egde i sør.

Noen spør: Hva med økonomien? Størstedelen av inntektene kom fra deltakeravgift (700 kroner), i tillegg støttet Hovedutvalget for kultur og miljø i Risør samt Aschehoug forlag oss økonomisk.

I 1999 er det 100 år siden Sandemose ble født. Morsø Folkebibliotek arbeider med å feste Sandemoses egne arbeider, artikler skrevet om dikteren, uttalelser fra kjennere og foredrag som de fra seminaret i Risør - på CD kassetter. Dette er et arbeid som overbibliotekar Inger Hansen og Søren Kappel Schmidt skal redigere og tilrettelegge slik at det kan presenteres på en CD ROM til dikterenes 100 årsdag.