Teknisk vejledning i brug af bibliografi

Af Søren Kappel Schmidt, Sandemoseprojektet

Læs Johannes Væths forord til bogudgaven. Det giver et indtryk af bogens opbygning.

Ved søgning på internet-udgaven tager databasen sig omtrent ud som ovenfor. Der kan søges på sætninger, ord eller dele af ord i alle felter. Skriv så lidt som muligt, så er der størst sandsynlighed for at søgningen matcher det ønskede.

Titel: Ved titel kan søges i 1. udgavens titel. Husk: "Sandemoses forfatterskab er betragtet som dansk indtil hans emigration. Efter den 13/5 1930 er Sandemose regnet som norsksproget forfatter."

Tekst: Her kan søges på emner, personer, oversættelser, stikord mv. Søgeord "Kristensen" giver således mange referencer til forfatteren Tom Kristensen. Søgning på henholdsvis "alkohol", "spiritus", "afhold" mv. indkredser Sandemoses tekster med relation til disse emnet. Brug af referencer under tekst giver mange uventede stikord til læsning "på tværs" i forfatterskabet.

Udgiver: Her kan søges på fx forlag, tidsskrifter og aviser.

Udgivelsesår: Et bestemt årstal giver en liste over tekster udgivet dette år. Der kan også søges på interval. Søgningen "1927...1929" giver en liste over tekster skrevet i perioden.

Bibliografi nr.: Udgivelser i bogform er uden nr. Øvrige tekster er nummeret kronologisk fra 1 til 1261. Brug nummereringen ved henvendelser til arkivet. Søgning på "1" giver referencen "Hjemløse Fugle", Aksel Sandemoses først udgivne tekst i Morsø Folkeblad.
OBS: De valgte eksempler går ud fra at der er valgt contains/indeholder. Værker i bogform kan vises som liste ved at vælge not equal og søge på "1...1261". Det giver en liste med alle unummererede poster, dvs Aksel Sandemoses værker i bogform.

Dato og sted: Her kan søges på udgivelsessted, fx giver referencen "Kjørkelvik" en oversigt over Sandemose egne udgivelser i perioden.

CD-udgaven: Kan evt. installeres på brugers harddisk. Det giver mulighed for selv at tilføje oplysninger til databasen (felterne "Manchet, Citat og Omtale"). Der er en kort vejledning i selve programmet. CD-udgaven kan ikke benyttes fra internetbrowser. Det er et selvstændigt program.

Forfatter fornavn og efternavn er medtaget af hensyn til en evt. fremtidig inddragelse af sekundærlitteratur De er pt ikke særlig aktuelle som søgekriterier.