Johannes Væth

Aksel Sandemose og offentligheden

Et kildeskrift

Den danske Sandemoseeksperten Johannes Væths Sandemose og offentligheden, I-II er en stor vitenskapelig fundert antologi over tekster om Aksel Sandemose. Det er i sin struktur en kritisk bibliografi og samtidig et kildeskrift som belyser forfatterens liv slik dette kommer fram gjennom offentlige dokumenter, anbefalinger, brev osv., og gjennom anmeldelser, omtaler, intervjuer, polemikker m.m. i skandinaviske aviser og tidsskrifter. En del av dokumentene er ikke tidligere trykt. Johannes Væths kommentarer gir dokumentene økt verdi og hjelper leseren til lettere å se sammenhengene i forfatterskapet. Et fyldig register over verktitler og personnavn avslutter antologien.

 

Endelig utgave utk. nov. 1999
Foreløpig utgave:
Hft. (2 bind) SBN 03-15384-4
 
 
 
Denne tekst er taget fra Norsk Aschehougs katalog 1999.
 
Bogen udgives i samarbejde med Schønbergs Forlag, København.
Gennemrevideret dansk udgave fra Schønbergs Forlag er stadig (til stadighed) under udarbejdelse og forventes udsendt april 2000.