Aksel Sandemose på Aschehoug

En 100-årsmarkering

 

Årstidene 1951-1953 og Årstidene 1953-1955

 

Samlede værker i bogform

Sjømann og flyktning, Jantelovens far, lystløgner eller drapsmann, skildrer av sinnets og sjelens vrangside, av mord og kjærlighet, myteomspunnet svirebror og fryktet slagbjørn - og fremfor alt dikter, en av århundrets mest ruvende skikkelser i norsk litteratur.

19. mars er det 100 år siden Axel Nielsen ble født i Nykøbing. Senere gjorde han nordmann av seg, tok navnet Aksel Sandemose og etterlot seg ved sin død i 1965 et makeløst livsverk.

Aschehoug forlag vil feire de hundre år - først og fremst med en utgivelse av forfatterens samlede verker. Dette er en begivenhet! For første gang vil Sandemoses produksjon foreligge komplett i 15 bind med til sammen 25 bøker - romaner, essays og epistler.

Bøkene vil bli utgitt over en periode på tre år, og de kan - med unntak av Årstidene - kjøpes enkeltvis.

19. mars lanseres de to første bindene av Sandemoses samlede verker i jubileumsutgave. Serien starter med Årstidene, opprinnelig utgitt i 13 hefter i perioden 1951 til 1955, i en tid da han hadde brutt med Aschehoug og ville utgi sine skrifter på eget tidsskriftforlag, drevet sammen med Johan Vogt.

Utk. 19. mars 1999
SBN 03-18065-5 (Årstidene 1951-1953)
SBN 03-18066-3 (Årstidene 1953-1955)
Bøkene selges samlet (SBN 03-18120-1)

I etterordet skriver Einar Økland

"I Årstidene ville han berre skrive slik det passa han, kort eller langt, resonnerande eller fabulerande. Ingen utgjevar skulle dirigere dette. Han ville fylle Årstidene berre med slikt han skreiv sjølv. (...) Ekteskapet med Eva Borgen førte med seg at han kunne slå seg ned på et avsides bruk, Kjørkelvika ved Dalsvatnet, inne i landet bak Risør.

(...) Sandemoses største og viktigaste roman er hans (sjøl)biografi (...) I denne biografien representerer sakprosaen samla sett, og serleg, frå dette tiåret, det innslaget der Sandemose viser seg som ein mogen, stabilisert vaksen mann, ikkje berre som ein oppriven og lettpirreleg personlegdom fiksert på sine såkalla mørke dragingar og impulsar, eller jaga av umedvitne driftige, fortidige konfliktar o.l. Det er i denne romansamanhengen vi må setje Årstidene."

I denne subjektive sakprosaen møter vi en klok røst, en skarp observatør, en innsiktsfull tenker - med en smidig, muskuløs, pregnant og lettlest stil, rik på gjenkjennelse og stil.

 
Denne tekst er taget fra Norsk Aschehougs katalog 1999.