Jorunn Hareide

Diktning som skjebne Aksel Sandemose

Aksel Sandemose. Diktning som skjebne av professor Jorunn Hareide er en grundig, men samtidig lettlest gjennomgelse av Aksel Sandemoses forfatterskap. Med utgangspunkt i den omfattende Sandemose-forskningen og egen nylesing av verkene demonstrerer Hareide sammenhengene mellom Sandemoses liv og diktning. I tillegg til at være en inspirerende bok om Sandemoses forfatterskap, er dette også en biografi i bilder, med en rekke fotografier som ikke tidligere er offentliggjort.

Jorunn Hareide er blant våre fremste Sandemose-kjennere, og hun var med sin avhandling Høyt på en vinget hest (1976) den første som tok doktorgraden på forfatterskapet.

 
Denne tekst er fra Norsk Aschehougs katalog 1999.
 
Dansk oversættelse:
Digtning som skæbne Aksel Sandemose, forlaget Editio 1999.