I gang med Sandemose (1999)

Af Søren Kappel Schmidt, Sandemoseprojektet

Hvor skal man begynde, når man står overfor et stort forfatterskab? Det er til syvende og sidst op til læseren selv, men her følger nogle gode råd og henvisninger.

1968Begynd med Johannes Væths artikel fra 1968 Aksel Sandemose. Her introduceres dikteren Aksel Sandemose og de vigtigste af hans værker i bogform. Til artiklen hører en kort, opdateret litteraturliste med henvisninger til vigtige udgivelser om forfatterskabet.

I Steen Andersens artikel Forskningen omtales mange af de vigtigste udgivelser med omtaler og analyser af forfatterskabet.

En forholdsvis letlæst indgang til forfatterskabet er Aksel Sandemoses Canada-romaner. I artiklen Aksel Sandemoses Canadarejser fortæller Bent Dupont om bøgerne og historien om deres tilblivelse. Her omtales også to spor, som går gennem det tidlige forfatterskab og krydser hinanden i Sandemoses norske debutroman En sømand går i land.

Der er udkommet tre velskrevne biografier, som alle er værd at beskæftige sig med. Begynd med Espen Haavardsholm Mannen fra Jante. Et portrett av Aksel Sandemose (Dansk udgave: Flugten fra Jante. Aksel Sandemoses liv og digt). Det er den nyeste af biografierne. Den er indbydende, letlæst og velskrevet.

Sidst på året 1999 udkom Jorunn Hareide: Diktning som skjebne. Aksel Sandemose (da. udg. Digtning som skæbne. Aksel Sandemose). Bogen er en indbydende indføring i de centrale bogværker, som nu er under udgivelse på Norsk Aschehoug. I Danmark er Schønbergs forlag aktuelt med genoptryk af "En flygtning krydser sit spor", 1999 (genoptryk af 1961-udgaven) og Varulven, som udkommer 21. januar 2000.

Sandemoses hovedværk En flygtning krydser sit spor fra 1933/1955 er ikke nogen nem opgave for den forudsætningsløse læser. Til gengæld er bogen en spændende udfordring for den, der vil fordybe sig i forfatterskabet. Heri findes også "Janteloven, den uskrevne lov, hvormed de mange i småbyen Jante holder hinanden på plads, d.v.s. nede...", som Johannes Væth formulerer det.

Sandemosearkivet formidler en række tekster, lyd og videooptagelser, der hver for sig belyser sider af forfatterskabet. Filmen Axel fra Jante er, i lighed med en Flygtning krydser sit spor, bygget episodisk op. Videoens frit fortalte episoder giver anledning til at fortælle om Aksel Sandemose og hans baggrund i Nykøbing, som han siden beærede med tilnavnet Jante. Forfatteren Knud Sørensen bidrager til baggrundsforståelsen med sit foredrag Aksel Sandemose og Nykøbing.

Her på websiden tilbyder vi et strejftog, der på forskellig vis kaster lys over forfatterskabet. Fra Risør Magasinet bringer vi artikler af bl.a. Thorleif Skjævesland. Her møder vi den modne norske forfatter Aksel Sandemose og får et indblik i hans tid på Kjørkelvik.

En fuldstændig oversigt over Aksel Sandemoses omfangsrige produktion findes i bibliografien Aksel Sandemose og Skandinavien. Den er udarbejdet af Frits Johansen og Johannes Væth. Udgivet i et forlagssamarbejde mellem H. Aschehoug og Co., Oslo og J. Vintens Forlagsboghandel, København. 1969. © Johannes Væth 1969. Johannes Væth og Norsk Aschehoug har givet Sandemosearkivet/ Sandemoseprojektet tilladelse til at publicere en digital version af værket.

Under henvisningen bibliografi er der adgang til en database med bibliografiens indhold (internet). Databasen findes i en lokal version på Sandemoseprojektets cd-rom. Her kan søges på dato eller tidsinterval, titel eller følgetekst mv. Bibliografiens korte indholdsbeskrivelser rummer en lang række stikord, som gør det muligt at finde udgivelser med omtale af bestemte emner, udgivelser, personer etc. Se søgevejledning.

Det er mit håb, at denne webside med tiden vil blive det sted, den interesserede Sandemoselæser besøger i sin søgen efter litteratur eller baggrundsoplysning. Bibliografien er et værk, vi ikke vil ændre i, men der er mulighed for at komme med relevante supplerende bemærkninger under de enkelte opslag.

Johannes Væth har også udarbejdet en omfattende oversigt over sekundærlitteraturen, Aksel Sandemose og offentligheden. Den er ved at blive klargjort til udgivelse på Schønbergs Forlag, København. Der bliver tale om et tobindsværk med ialt o. 1400 sider. Formodet udgivelse april 2000.

Steen Andersens afhandling "Det personlige kosmos - Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab" (1999 - digital udgave v. Sandemoseprojektet) er med sine 1233 sider et omfattende opslagsværk med masser af baggrundsviden til belysning af forfatterskabets centrale tekster. Her kan læseren selv foretage tekstsøgning, eller benytte bogens egne søgeredskaber.

Sandemosearkivet har en gennemsynssamling med en meget stor del af forfatterskabet og en hel del sekundærlitteratur i form af anmeldelser, artikler og bogudgivelser. En omtrent fuldstændig samling findes på Det kongelige Bibliotek, som bl.a. har modtaget Johannes Væths arkiv.

Benyt din mulighed for at bidrage til at Sandemosearkivet kan yde den bedst mulige service for nuværende og kommende læsere. Send dit forslag, din kommentar eller dit bidrag til belysning af forfatterskabet. Det kan gøres HER. E-post til Sandemosearkivet: bibliotek@morsoe.dk.

God fornøjelse.