Thorleif Skjævesland

På 100-årsdagen for Sandemoses fødsel, den 19. marts 1999 modtog Thorleif Skjævesland Sandemoseprisen, Limfjordsegnens Litteraturselskabs litteraturpris, for sit arbejde med forfatterskabet. Den anden del af den dobbelte Sandemosepris blev tildelt Steen Andersen.

Redaktør af Risør Magasinet. Brug referencen for yderligere henvisninger.

 

Foto: Søren Kappel Schmidt, Sandemosearkivet

Henvisninger:

"Aksel Sandemose i Risør". Lydudgave af videoforedrag, tilgængelig fra cd.

Aksel Sandemoses tidsskrifter: Fesjå og Årstidene

"Født 1921 i Feda ved Flekkefjord i Norge. Flyttet 10 år gammel til Flekkefjord. Veiarbeider som i 1946 ble utdannet til ingeniør i Stavanger. Siden har jeg drevet som oppmåler (landmåler) og kommunal ingeniør. 1946-48 knyttet til Brente Steders Regulering i Vadsø, Finnmark i forbindelse med gjenreising etter tyskernes umenneskelige herjinger. Det første året var jeg oppmålingsingeniør, det siste oppmålingssjef. Fra 1948-49 har jeg vært knyttet til kommunale ingeniørvesener flere steder i Norge, i 1956-67 var jeg byingeniør i Risør. I 8 år - 1967-75 - var jeg avelingsingeniør ved Fylkesmannens utbyggingsavdeling og tekniskhygienisk konsulent hos Fylkeslegen i VestAgder begge stillingene var i Kristiansand. Kom tilbake til Risør i 1975 som planlegger ved teknisk etat i kommunen. Har vært opptatt av dikteren Sandemose fra jeg var 16-17 år gammel. Begynte tidlig å samle stoff av og om Sandemose, klippet fra aviser, magasiner o.l.

Ble kjent med mesteren da jeg kom til Risør høsten 1956 og hadde et nært forhold til ham til han døde. Skrevet flere artikler om Sandemose og andre radikale forfattere i tidsskrifter og magasiner. Redigert artikler, essays og epistler av Sandemose i 4 bind 1973-76. Planlagt og ledet 3 seminarer: 1986 i Kvinesdal om A.S. og Sigbjørn Hølmebakk; 1989 i Risør om A.S. og Torolv Solheim; 1997 i Risør om A.S. og Inger Hagerup i samarbeid med Bent Dupont, Knud Sørensen og Arild Stubhaug. Bidratt i to antologier begge utgitt i Danmark om Sandemose. Deltatt i samtlige unntatt ett seminarer om Sandemose på Mors fra 1977 av."